MEB politika


A Vállalkozás úgy kívánja folytatni tevékenységét, hogy védi saját munkavállalói, valamint a munkavégzés hatókörében tartózkodók és területükön munkát végző más személyek egészségét és biztonságát, törekszik a környezetterhelések és a környezeti kockázat minimalizálására, illetve gondoskodik a keletkezett károk teljes felszámolásáról.

A Vállalkozás vezetése tudatában van annak, hogy

 • a munkakörülmények nem veszélyeztethetik munkavállalóik egészségét és biztonságát,
 • a balesetek megelőzhetőek,
 • a tevékenységek környezetet és harmadik felet károsító hatása minimális lehet,
 • az egészség-, biztonság- és környezetvédelem az üzleti célkitűzésekkel egyenlő fontosságú,
 • az egészség-, biztonság- és környezetvédelem a vezetők és munkavállalók felelőssége,
 • a biztonságos tevékenység hatékonyabb és jövedelmezőbb, mint a balesetveszélyes,
 • a biztonság integrálása valamennyi tevékenységbe elengedhetetlen.

A Vállalkozás a tevékenysége során követi a hazai MEB irányvonalat és teljes egészében megfelel a jogszabályi követelményeinek. Az EU jogharmonizációt folyamatában támogatja, és aktívan részt vesz az új jogszabályok kidolgozásában, a meglévők módosításában.

Stratégiai MEB céljaink:

 • tevékenységünk MEB kockázatának csökkentése, a MEB teljesítmény folyamatos javítása,
 • a megelőzés alapelvének következetes alkalmazása,
 • valamennyi veszélyzóna felismerése és kiküszöbölése,
 • a munkabalesetek, fokozott expozíciók, foglalkozási megbetegedések, környezetszennyezések és tűzesetek elkerülése, illetve számuk csökkentése,
 • tevékenységünk befejezése után az eredeti, természetes környezet visszaállítása,
 • szennyező forrásaink teljes körű számbavétele, a szennyezés mértékének minimalizálása,
 • technológiáink során keletkezett veszélyes hulladékok mennyiségének minimalizálása,
 • dolgozóink munkaegészségügyi alapellátásának kiemelt színvonalon történő biztosítása,
 • egészségre nem ártalmas, környezetbarát technológiák alkalmazása és továbbfejlesztése, ahol lehetséges,
 • a vezetők és munkavállalók folyamatos MEB képzése, MEB tudatosságának növelése,
 • ösztönzés a biztonság igényére,
 • a beszállítók MEB kezelésének javítása,
 • MEB politikánk elfogadtatása a beszállítókkal, a piaci partnerekkel,
 • eredményeink és gondjaink nyílt közzé tétele, szervezeteink imázsának növelése.