A Kanizsatel Kft-nél bevezetésre került irányítási rendszerek bemutatása

A termelés történelmi fejlődése azt mutatja, hogy napjainkban a megrendelő (vevő) számára kifogástalan minőségű termék és/vagy szolgáltatás mellett a piac már megköveteli a fizikai és biológiai környezet megóvását, sőt meghatározott társadalmi igények kielégítését is.

Ezen komplex követelmények kikényszerítették a piacon versenyhelyzetben lévő vállalatok vezetési, irányítási rendszereinek olyan fejlődését, amely úgy szervezi és irányítja a vállalat működését, hogy az egyszerre feleljen meg a több oldalról jelentkező valamennyi igénynek és követelménynek.

A Kanizsatel Kft. a piaci követelmények, a fejlesztési elképzelések és a munkatársak iránti elkötelezettség miatt már 2001. február 12. óta ISO 9001 szerinti minőségirányítási, 
2004. március 1.-től ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási és 2008. február 1.-től BS OHSAS 18001 munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszert működtet. Ezek a rendszerek integráltan és folyamatosan harmadik fél által tanúsított formában működnek.

Az integrált irányítási rendszer - meghagyva a vállalat által nyújtott szolgáltatás minőségének, mint meghatározó piaci követelménynek az elsőbbségét - úgy szabályozza a vállalat működését, hogy az egyidejűleg feleljen meg a környezet tudatos védelmének, és biztosítsa a munkatársak egészséges és biztonságos munkavégzését.

A bevezetett szabványok hozzájárultak az önmagunkkal szemben támasztott, valamint a megrendelőinknél mutatkozó elvárások magasabb szintű kielégítéséhez a törvényi előírások betartásával.

Munkatársainkat folyamatosan oktatásban részesítjük, így ők is ismerik a feladatokat és felelősségeket, melynek eredményeként a munkavégzés során elengedhetetlen környezetvédelmi és műszaki követelményeknek eleget tudnak tenni.

Mindenki kiemelt feladatává vált környezetirányítási rendszer működtetése, folyamatos fejlesztése, a cég környezeti teljesítményének fokozatos javítása.

Sikerült megvalósítanunk:
a szelektív hulladékgyűjtést a telephelyen, munkaterületen,
veszélyes anyagok, hulladékok kezelését, gyűjtését.

Gyakorlattá vált a tevékenységünk által okozható környezeti károk teljeskörűbb kivédése, a károk minimálisra csökkentése.

Mindezek összességében hozzájárultak ahhoz, hogy a Kanizsatel Kft. környezetvédelmi érzékenysége nőtt, az égisze alatt kivitelezett létesítmények még színvonalasabbá váltak, melynek eredményeként emelkedett piaci elismertsége.